Rapporter

En tydlig bild av din organisations aktuella och historiska säkerhetsmedvetenhet

Awareness Level

Nimblr’s unika Awareness Level ger en tydlig bild av din organisations aktuella och historiska säkerhetsmedvetenhet.

Through an advanced algorithm that weighs the participants' response to simulated attacks, exercises, completed Micro Trainings, etc. both individual and collective Awareness Level is calculated in three areas:

Fraud – Phishing, BEC, Spoofing, Social Engineering etc.

Malware – Ransomware, Trojaner, Skript & Makron etc.

Behaviour – Fysisk Säkerhet, Lösenordshantering, Hantering av mobila enheter etc.

Nimblrs kundportal ger också full insikt i alla utbildningsmoment, uppdateringar och nyheter för din organisation. Det finns också en händelselogg som beskriver alla händelser i ditt Security Awareness-program, till exempel när simulerade attacker skickas ut och när användare klickar på länkar i dem, när inbjudningar till Micro Training eller Zero Day Classes skickas ut.

The Dashboard of Nimblr's admin system gives you a clear picture of your organisation's status.

Är du också nyfiken?

Boka ett demomöte med våra IT-säkra säljare och se hur Nimblr kan komma att hjälpa er in action.

Boka ett demomöte