Zero-Day Classes

Dagsfärska utbildningar som möter nya hot

Dagsfärska simuleringar och utbildningar baserade på aktuella hot

Nya hot och attacker sprids snabbt på Internet. Det som var aktuellt igår är gammalt idag. Därför uppdateras Nimblr Security Awareness kontinuerligt med nya Zero-Day-utbildningar och tillhörande simuleringar som baseras på dagsfärska attacker och hot.

En ritade messenger ikon

Nimblr Zero-Day Classes prioriterar automatiskt de mest akuta luckorna i användarens kunskap för att alltid ge rätt information vid rätt tidpunkt. Genom ett nätverk av sensorer, honeypots och mänskliga resurser övervakar Nimblr aktuella hot och trender så att nya simuleringar och Micro Training om de senaste hoten alltid är tillgängliga.

Nimblr Zero-Day Classes är vanligtvis korta kurser som bara tar några minuter att genomföra. De inkluderar ofta verkliga exempel för att skapa en igenkänningsfaktor kring de hot och attacker som är vitt spridda eller särskilt relevanta för användare under den aktuella perioden. Ofta följs Nimblr Zero-Day Classes av relaterade simulerade attacker som, via Instant Learning , direkt erbjuder användare som luras att starta en Zero-Day Class.

Nya och viktiga Zero-Day Classes prioriteras före planerade Micro Trainings och en inbjudan skickas automatiskt ut till de användare som det är relevant för. Varningar för falska elektroniska julkort är meningslösa på midsommarafton, vilket är anledningen till att Zero-Day Classes är tillfälliga och försvinner från Nimblrs utbud när de hot eller attacker de hanterar inte längre är aktuella.

Are you curious too?

Book a demo meeting with our IT-savvy salespeople and see how Nimblr can help you in action.

Book a demo meeting