Rapporter

Et klart bilde av den nåværende og historiske sikkerhetsbevisstheten til organisasjonen din

Awareness Level

Nimblrs unike Awareness Level gir et tydelig bilde av organisasjonens nåværende og tidligere sikkerhetsbevissthet.

Gjennom en avansert algoritme som veier deltakernes respons på simulerte angrep , øvelser, gjennomførte mikrotreninger osv. beregnes både individuelt og kollektivt bevissthetsnivå i tre områder:

Fraud – Phishing, BEC, spoofing, sosial manipulering osv.

Malware – Ransomware, trojanere, skript og makroer osv.

Behaviour – Fysisk sikkerhet, passordhåndtering, håndtering av mobilenheter osv.

Nimblrs kundeportal gir også full oversikt over alle øvelsesmomenter, oppdateringer og nyheter for organisasjonen din. Her finner du også en Event Log som beskriver alle hendelser i ditt eget Security Awareness-program, for eksempel når simulerte angrep sendes ut, når brukere klikker på lenker i dem og når invitasjoner til Micro Trainings eller Zero Day Classes sendes ut.

Dashboardet til Nimblrs adminsystem gir deg et klart bilde av organisasjonens status.

Er du også nysgjerrig?

Bestill et demomøte med våre IT-kyndige selgere og se hvordan Nimblr kan hjelpe deg i aksjon.

Bestill et demomøte