Løsning

Intelligent opplæring og simulering som øker organisasjonens sikkerhetsbevissthet

Opplæring – en av de viktigste komponentene i organisasjonens IT-sikkerhetsarbeid

De fleste sikkerhetseksperter og analytikere er enige om at brukeropplæring er en av de viktigste komponentene i en organisasjons IT-sikkerhetsarbeid.

Med rask teknologiutvikling og stadig nye IT-trusler har det hittil vært både vanskelig og tidkrevende å gjennomføre effektiv sikkerhetsopplæring for sluttbrukere. Nimblr gir organisasjonen din relevant kunnskap til riktig person og riktig tid.

Micro Training og simuleringer gjennom interaksjon

Nimblr kombinerer interaktiv opplæring i IT-sikkerhet med simulerte angrep, praktiske øvelser og dagsferskt innhold om de siste truslene i et kontinuerlig opplæringsprogram.
Via en enkel konfigurasjon lastes systemet med kundespesifikke data som automatisk tilpasser opplæringsmateriell og simuleringer til hver organisasjons spesifikke miljø.

Intelligent opplæringsplattform

Nimblr Security Awareness er en nettbasert opplæringsplattform som er utviklet for å øke sluttbrukernes sikkerhetsbevissthet og minimere risikoen for fullbyrdede angrep. Opplæringsprogrammet bygger på en helhetlig læringsmodell og oppdateres fortløpende med intelligent teknologi, smarte illustrasjoner, ekspertkompetanse om IT-sikkerhet og moderne pedagogikk.

Reduserer antall klikk på skadelig innhold med over 80 %

The participants’ responses to simulations and results achieved are continually analysed in order to provide each user with an interesting and relevant training programme. The organisation’s results and progress are clearly displayed in Nimblr’s intuitive customer portal where authorised administrators can monitor progress and activities. On average, users click on 18% of the links in malicious email. After just 3 months with Nimblr Security Awareness, the click rate has fallen to under 2%. Concrete, measurable results with Nimblr’s unique Awareness Level.

Nimblrs konsept

Managed Service

Med Nimblr Security Awareness tilbyr vi en administrert tjeneste som inkluderer et spesialisert IT-sikkerhetsteam med hovedfokus på å identifisere nye IT-trusler og -angrep. Sammen med våre pedagoger, designere og utviklere gir vi kontinuerlig brukerne relevant motivasjon og kunnskap for å minimere risikoen for IT-hendelser.

Relevant

For oss i Nimblr er relevant et stikkord som gjennomsyrer alle deler av systemene våre. For å nå frem til sluttbrukeren må all kommunikasjon være relevant. Ingen store ord eller unødig informasjon, bare relevant opplæring til riktig bruker til riktig tid. Hver bruker er unik, derfor tilpasses Nimblr Security Awareness automatisk hver deltaker basert på vedkommendes tidligere respons på simuleringer og fullført mikrolæring.

Eksperter på hvert område

Nimblrs pedagogiske strategi er utviklet av psykologer og atferdsforskere, som sammen med våre IT-sikkerhetseksperter har sammenfattet mengder av informasjon, angrep og eksempler til et effektivt og lett tilgjengelig Security Awareness-program som distribueres kontinuerlig til brukerne.

Skybasert

Nimblr Security Awareness er i sin helhet skybasert og aktiveres raskt og enkelt. Det er vår jobb å sørge for at innholdet i tjenesten er relevant og til enhver tid oppdatert, slik at vi best mulig kan hjelpe deg å endre atferden til brukerne dine. Vårt Security Awareness-program fungerer der brukeren til enhver tid befinner seg, enten det er på mobil, PC eller nettbrett.

Er du også nysgjerrig?

Bestill et demomøte med våre IT-kyndige selgere og se hvordan Nimblr kan hjelpe deg i aksjon.

Bestill et demomøte