Personvernerklæring

Vi ivaretar personvernet

Nimblr AB (heretter kalt «Nimblr» eller «vi») ivaretar personvernet ditt, og denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi behandler personopplysningene dine. Vi behandler personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernregler.

Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine?

Nimblr AB, bedrifts-ID-nr. 559190-6903, med adresse på Norra Grängesbergsgatan 20, 214 50 Malmö, Sverige, og telefonnummer +46 40-545 008, er personopplysningsansvarlig for behandling av dataene dine i samsvar med denne policyen.

Hvilke personopplysninger behandler Nimblr, og til hvilke formål?

Vi behandler personopplysningene dine til følgende formål, der interesseavveining er behandlingsgrunnlag.

Kontaktperson i bedrift
Vi behandler navnet ditt og kontaktinformasjonen din hvis du er angitt som kontaktperson eller lignende i forbindelse med anbuds-/anskaffelsesprosesser, andre kontraktsforhandlinger, fakturering osv. for å kunne foreta utvalg, inngå avtaler, administrere avtalen samt tilby og markedsføre tjenestene våre. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å kommunisere med deg som kontaktperson, slik at vi kan oppfylle forpliktelsene våre knyttet til forretningsforholdet.

Registrerte deltakere i Security Awareness-tjeneste
Vi behandler navn, kontaktinformasjon og resultat av opplæringsprogrammene som den registrerte har deltatt i. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å kommunisere med deltakerne for å oppfylle forpliktelsene våre ved levering av tjenesten.

Hvem kan få tilgang til personopplysningene dine?

I utgangspunktet behandles opplysningene dine bare av Nimblr AB. Vi deler imidlertid visse opplysninger med andre aktører som er våre databehandlere, for eksempel leverandører som vi benytter i forbindelse med datalagring eller annen databehandling, betalingstjenester eller varedistribusjon. Databehandleren har ingen selvstendig rett til å bruke eventuelle personopplysninger, og Nimblr inngår databehandleravtale med leverandøren. Vi kan også utlevere opplysningene dine til aktører som selv er behandlingsansvarlige for opplysningene, for eksempel myndigheter. Disse aktørene har i slike tilfeller et eget ansvar for å informere deg om behandlingen av personopplysningene dine.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Både vi og samarbeidspartnerne våre har iverksatt en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene vi behandler. Vi har intelligent innbruddsbeskyttelse mot eksterne trusler for å hindre uautorisert tilgang til nettverkene og systemene våre. Fysisk tilgang til data er beskyttet via diversifisert skallbeskyttelse som kun gir autorisert personale tilgang, og når data flyttes ut av datasenteret vårt for sikkerhetskopiering, krypteres informasjonen. Våre ansatte har strenge instruksjoner om å behandle all informasjon i samsvar med gjeldende lover, regler og retningslinjer. Kun de som trenger tilgang til systemer der personopplysninger er lagret, gis tilgang, og alle data er beskyttet med aksessregler. Vi gjennomfører regelmessig analyser, både internt og eksternt, for å identifisere og korrigere eventuelle sårbarheter.

Vi og samarbeidspartnerne våre behandler i hovedsak bare personopplysningene dine innenfor EØS. I tilfeller hvor informasjonen behandles utenfor EØS, skjer det alltid i samsvar med gjeldende personvernregler.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Hvor lenge Nimblr lagrer personopplysningene dine varierer, avhengig av hvilket formål som ligger til grunn for behandlingen. Vi lagrer ikke opplysningene dine lenger enn vi har rett til i henhold til personvernregler, annen relevant lovgivning, regler og retningslinjer fra ulike myndigheter eller anbefalinger fra bransjeorganer. Personopplysningene dine kan lagres lenger enn det som er angitt over, dersom vi har plikt til å gjøre det i henhold til lov, forordning eller myndighetsbeslutning.

Hvordan kan du påvirke vår behandling av personopplysningene dine?

I henhold til gjeldende personvernregler har du rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, samt rett til å be om retting av opplysningene. Du har også rett til når som helst å protestere mot at personopplysningene dine brukes i direkte markedsføring eller profilering.

Under visse forutsetninger har du også rett til å kreve at personopplysningene dine slettes, eller at bruken av dem begrenses, eller protestere mot vår behandling. Under visse forutsetninger har du også rett til å få utlevert personopplysninger du har gitt oss, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet). Du har også rett til å klage til Datainspektionen eller annen kompetent tilsynsmyndighet som har tilsyn med bedrifters behandling av personopplysninger.

Godkjente underbehandlere

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 2591710
Gunzenhausen, Germany
Phone number: +49 (0)9831 505-0
Location for processing: Servers within EU/EEA
Performs measures hosting and storing.

Flowmailer
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam, the Netherlands
Phone number: +31 10-3074550
Location for processing: Servers within EU/EEA
Used for transactional messages, course invitations and reminders.

Kontaktinformasjon

Hvis du vil utøve rettighetene dine, kan du sende et brev til Nimblr på adressen «Nimblr AB,Norra Grangesbergsgatan 20, 214 50 Malmö, Sverige» eller sende en e-post til Nimblr på info@nimblr.eu.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, er du også velkommen til å kontakte oss på telefon +46 (0)40-545 008. Oppgi at du ønsker å snakke med personvernombudet vårt.