Security Awareness

Over halvparten av alle IT-hendelser skyldes den menneskelige faktoren.

security awareness

Brukerne er den største angrepsflaten i bedriften din

Mange av oss i Nimblr har tidligere jobbet med tekniske IT-sikkerhetsløsninger, brannmurer og antivirussystemer. Vi vet at den siste forsvarslinjen er brukerne, og ved å gi dem relevant opplæring kan motstandskraften mot angrep styrkes langt mer enn ved å innføre enda et avansert antivirussystem. Over halvparten av alle IT-hendelser skyldes den menneskelige faktoren.

Stadig større oppmerksomhet rundt dataangrep har vakt bekymring og fått mange organisasjoner til å styrke både tekniske sikkerhetsløsninger og retningslinjer for å beskytte sensitiv informasjon. Retningslinjer og teknologi er en viktig del av alle informasjonssikkerhetsprogrammer, men slike tiltak rekker ikke langt uten bevissthet om risikoer og trusler. Brukerne er uten tvil bedriftens største angrepsflate, og atferden deres er et viktig aspekt av det totale sikkerhetsbildet. Å beskytte organisasjonen begynner med å sørge for at medarbeiderne tar ansvar og bidrar til å holde datamaskiner og nettverk sikre.

«Security Awareness» er organisasjonens kunnskap om og holdninger til å beskytte både fysiske og digitale ressurser. Mange organisasjoner krever i dag at alle medarbeidere gjennomgår regelmessig opplæring for å øke sikkerhetsbevisstheten.

Security Awareness-markedet har de siste årene vokst raskt, og preges av et variert tilbud som omfatter både SaaS-applikasjoner, lokal programvare og innhold utviklet for tredjeparts LMS (Learning Management Systems). Ofte kombineres eller integreres disse systemene med verktøy for å simulere phishing-angrep og måle brukernes respons.

Bestill en demo og se hvordan Nimblr Security Awareness kan hjelpe deg å øke brukernes sikkerhetsbevissthet gjennom intelligente og automatiserte Security Awareness-programmer.

Er du også nysgjerrig?

Bestill et demomøte med våre IT-kyndige selgere og se hvordan Nimblr kan hjelpe deg i aksjon.

Bestill et demomøte