Besök oss gärna på Linkedin och få uppdateringar om framtida inlägg.

Nimblr välkomnar 2023

2023; ett nytt år, ett nytt nummer att vänja sig vid och att ersätta ett gammalt nummer med. Fyra siffror som framkallar förväntningar, förhoppningar och farhågor. Vad är och vad månde bliva? Årsskiftet är vanligen en tid för bokslut och nya målformuleringar, med funderingar kring sådant som ska förändras och sådant vi hoppas ska fortsätta; utsikter och insikter. Nimblr välkomnar år 2023 med en tillbakablick på det gångna året.

Medvetenhet om säkerhetsmedvetenhet

Allt fler får upp ögonen för vikten av säkerhetsmedvetenhet. I den digitala världen består hoten inte enbart av tekniska fel och mänskliga misstag, utan även av medvetet utförda försåtliga handlingar. Rysslands invasionskrig i Ukraina har tydliggjort att cyberbrott inte bara utförs av energidrycksstinna tonåringar i dunkla källarlokaler, utan även i statsfinansierad regi, och med mer än bara pengar på spel. I en alltmer digitaliserad värld är därför säker hantering, förvaring och överföring av data en viktig angelägenhet, inte bara för individer och organisationer utan även för nationer och nationsförbund. Denna fokusökning har märkts på många sätt - och på många nivåer - under året som varit, väl exemplifierat av skärpningen av EU:s NIS-direktiv.

Fler kunder, fler marknader.

I takt med att säkerhetsmedvetenhet blir en internationell angelägenhet ökar behovet av tillhandahållna säkerhetstjänster med användaranpassat och dagsfärskt innehåll. Nimblr har under 2022 sett en ökning av antal kunder och användare om 202 respektive 288 procent. Vår omsättning har tredubblats, och våra säkerhetslösningar finns idag tillgängliga på 23 språk. Under året har vi dessutom öppnat kontor i Lissabon och etablerat oss på den portugisiska, franska och spanska marknaden. Tyngden i dessa siffror är dock underordnade kvaliteten på de tjänster som levereras. Nimblr inser och anser att ett ökat fokus på säkerhetsmedvetenhet bör medföra en ökad granskning av de tjänster och träningsredskap som står till buds. Vi välkomnar en sådan utveckling, och ser med spänning fram emot att vidareförädla våra säkerhetslösningar i samarbete med våra kunder, och i linje med nutida och framtida evidensbaserade forskningsrön.

Kulturell vidsynthet

Säkerhetsmedvetenhet är en global angelägenhet, således bör lösningarna för att stärka sagda medvetenhet genomsyras av en tvärkulturell gångbarhet. I takt med att Nimblrs användargrupp vuxit och blivit mer nationellt diversifierad har behovet av att internt kunna återspegla denna utveckling ökat. Nimblrs personalstyrka har under 2022 mer än dubblerats, och vi är för närvarande en grupp bestående av svenskar, danskar, fransmän, portugiser, brasilianare, ukrainare och argentinare. Som alla större förändringar har denna tillväxt på kort sikt medför nya missförstånd och konfliktytor, men på längre sikt lett till nya lärdomar och utveckling, både personligt och organisatoriskt. I egenskap av aktör på en global marknad, i en modern värld, och inför ett globalt säkerhetshot, anser vi att en pluralistisk och vidsynt organisationskultur är en stor, nästan oumbärlig, tillgång. Under år 2023 tar vi sikte mot en fortsatt utveckling i denna riktning, där vi lär av varandra och blir ännu bättre. Tillsammans.

Andreas Berglund, CEO, Nimblr

Är du också nyfiken?

Boka ett demomöte med våra IT-säkra säljare och se hur Nimblr kan komma att hjälpa er in action.

Boka ett demomöte